Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy dokumenty z działalności za 2021 rok w formacie pdf.

 

Sprawozdanie z działalności za 2021r.

 

Bilans za 2021r.

 

Rachunek zysków i strat za 2021r.