Poniżej przedstawiamy nasze sprawozdanie z działalności za rok 2019. Wszystkie pliki do pobrania w formacie pdf.

 

Sprawozdanie z działalności za rok 2019

Bilans zysków i strat za rok 2019